Cách bật kiếm tiền cho kênh YouTube

Hướng dẫn cách bật kiếm tiền cho kênh YouTube – Tìm hiểu các phương pháp và chiến lược hiệu quả để tăng thu nhập từ việc sở hữu một kênh YouTube.

Mục Lục

Hướng dẫn bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn

Hướng dẫn bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn
Hướng dẫn bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn

Để bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

– Truy cập trang web YouTube và đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung của bạn.

Bước 2: Truy cập vào trình quản lý nội dung

– Ở phía trên cùng bên phải màn hình, nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn, sau đó chọn “Trình quản lý nội dung” từ menu.
– Trên menu bên trái, chọn “Trình quản lý video” và sau đó chọn “Video”.

Bước 3: Lọc theo kênh

– Bạn có thể lọc danh sách video theo từng kênh bằng cách nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh “Bộ lọc kênh” ở đầu màn hình và chọn kênh mong muốn.

Bước 4: Bật tính năng kiếm tiền cho video

– Chọn video mà bạn muốn bật tính năng kiếm tiền.
– Trên đầu màn hình, nhấp vào “Tác vụ” và sau đó chọn “Kiếm tiền”.

Sau khi hoàn thành các bước trên, tính năng kiếm tiền sẽ được bật cho kênh YouTube của bạn. Bạn có thể kiếm tiền từ mọi video mới mà kênh tải lên.

Đọc Thêm:  Top các trang web khảo sát kiếm tiền uy tín 2023

Lưu ý: Nếu bạn là một người sáng tạo liên kết với mạng đa kênh (MCN), bạn không thể tự bật tính năng kiếm tiền cho video của mình. MCN sẽ quản lý cài đặt tính năng kiếm tiền cho các kênh trong mạng của họ.

Cách kích hoạt chức năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn

Có hai cách để kích hoạt chức năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn, bao gồm:

1. Bật tính năng kiếm tiền cho từng video

– Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube.
– Chọn biểu tượng tài khoản > Trình quản lý nội dung.
– Trên menu bên trái, chọn Trình quản lý video > Video.
– Lọc theo kênh bằng cách chọn mũi tên thả xuống bên cạnh Bộ lọc kênh ở đầu màn hình và chọn kênh.
– Chọn video bạn muốn bật tính năng kiếm tiền.
– Trên đầu màn hình, nhấp vào Tác vụ > Kiếm tiền.

2. Cho phép kênh quản lý cài đặt kiếm tiền

Bạn có thể cho phép các kênh không liên kết trong mạng của bạn quản lý cài đặt kiếm tiền từ video của họ. Để làm điều này, làm theo các bước sau:
– Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube.
– Chọn biểu tượng tài khoản > Creator Studio.
– Trên menu bên trái, chọn Kênh > Tổng quan.
– Nhấp vào menu thả xuống Quyền.
– Bên dưới “Kiếm tiền từ video tải lên”, chọn Bật.

Sau khi bạn đã kích hoạt chức năng kiếm tiền cho kênh YouTube của mình, bạn có thể sử dụng hướng dẫn cách thiết lập tính năng kiếm tiền để tùy chỉnh các tùy chọn và điều kiện kiếm tiền trên kênh của mình.

Bật tính năng kiếm tiền trên kênh YouTube của bạn như thế nào?

Kiếm tiền trên kênh YouTube
Kiếm tiền trên kênh YouTube

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube của mình. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập vào trang web YouTube và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của mình.

Bước 2: Truy cập vào Trình quản lý nội dung

Sau khi đăng nhập thành công, bạn hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn “Trình quản lý nội dung” từ menu xổ xuống. Điều này sẽ đưa bạn đến trang Trình quản lý nội dung của tài khoản của bạn.

Bước 3: Chọn kênh và video muốn bật tính năng kiếm tiền

Trên trang Trình quản lý nội dung, bạn sẽ thấy danh sách các video thuộc kênh trong mạng MCN của bạn. Bạn có thể lọc danh sách theo kênh bằng cách chọn mũi tên thả xuống bên cạnh “Bộ lọc kênh” ở đầu màn hình và chọn kênh bạn muốn bật tính năng kiếm tiền.

Sau khi chọn kênh, bạn có thể chọn video cụ thể mà bạn muốn bật tính năng kiếm tiền. Nhấp vào video đó để mở trang quản lý video của nó.

Bước 4: Bật tính năng kiếm tiền cho kênh

Trên trang quản lý video của video bạn đã chọn, hãy nhấp vào Tác vụ ở đầu màn hình và chọn “Kiếm tiền”. Điều này sẽ bật tính năng kiếm tiền cho kênh và tất cả các video mới mà kênh tải lên sau đó.

Bây giờ, kênh của bạn đã được bật tính năng kiếm tiền và bạn có thể bắt đầu kiếm tiền từ việc tải lên nội dung trên YouTube.

Cách bật chức năng kiếm tiền trên kênh YouTube của mình

Để bật chức năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube của mình.

2. Truy cập vào trình quản lý nội dung

Ở góc phải trên cùng của trang web, nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn “Trình quản lý nội dung” trong menu xuất hiện.

Đọc Thêm:  Hướng dẫn cài file APK cho Tivi Panasonic

3. Chọn kênh muốn bật tính năng kiếm tiền

Tại menu bên trái, hãy chọn “Trình quản lý video” và sau đó chọn “Video”. Bạn có thể sử dụng bộ lọc kênh để tìm và chọn kênh muốn bật tính năng kiếm tiền.

4. Bật tính năng kiếm tiền cho video

Sau khi đã chọn được kênh muốn bật tính năng kiếm tiền, nhấp vào video mà bạn muốn bật tính năng này. Trên đầu màn hình, nhấp vào “Tác vụ” và chọn “Kiếm tiền”. Sau đó, tính năng kiếm tiền sẽ được bật cho kênh và áp dụng cho tất cả các video mới mà kênh tải lên.

5. Cho phép kênh quản lý cài đặt kiếm tiền

Nếu bạn muốn cấp quyền cho kênh không liên kết trong mạng của bạn khả năng quản lý cài đặt kiếm tiền từ video của họ, bạn có thể sử dụng tính năng “Kiếm tiền từ video tải lên”. Để làm điều này, truy cập vào trang Creator Studio bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn “Creator Studio” trong menu xuất hiện. Tiếp theo, chọn “Kênh” trong menu bên trái và sau đó chọn “Tổng quan”. Nhấp vào menu thả xuống “Quyền” và bật tính năng “Kiếm tiền từ video tải lên”.

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, bạn đã bật chức năng kiếm tiền trên kênh YouTube của mình và có thể tự kiếm tiền từ nội dung của mình.

Thủ tục bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn

Thủ tục bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn
Thủ tục bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn

Để bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube của mình.

Bước 2: Truy cập trang Trình quản lý video

 1. Ở góc trên cùng bên phải của trang, nhấp vào biểu tượng tài khoản.
 2. Từ menu thả xuống, chọn “Trình quản lý nội dung”.
 3. Trên menu bên trái của trang, chọn “Trình quản lý video” và sau đó chọn “Video”.

Bước 3: Lọc theo kênh và chọn video

 • Sử dụng mũi tên thả xuống bên cạnh “Bộ lọc kênh” để lọc danh sách theo kênh.
 • Chọn kênh mà bạn muốn bật tính năng kiếm tiền cho video.
 • Sau đó, chọn video mà bạn muốn bật tính năng kiếm tiền.

Bước 4: Bật tính năng kiếm tiền cho video

 • Trên đầu màn hình, nhấp vào “Tác vụ”.
 • Từ menu thả xuống, chọn “Kiếm tiền”.

Sau khi hoàn thành các bước trên, tính năng kiếm tiền sẽ được bật cho kênh của bạn và tất cả các video mới mà kênh tải lên.

Cách bật tính năng kiếm tiền cho các video trên kênh YouTube của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube của mình.

Bước 2: Truy cập Trình quản lý nội dung

Sau khi đăng nhập thành công, bạn hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn “Trình quản lý nội dung” từ menu xuất hiện.

Bước 3: Chọn kênh và video

Trong trình quản lý nội dung, hãy chọn “Trình quản lý video” từ menu bên trái. Bạn có thể lọc danh sách video theo kênh bằng cách sử dụng mũi tên thả xuống bên cạnh “Bộ lọc kênh” và chọn kênh mong muốn.

Bước 4: Bật tính năng kiếm tiền cho video

Sau khi đã chọn được kênh và video muốn bật tính năng kiếm tiền, bạn hãy nhấp vào “Tác vụ” ở đầu màn hình và chọn “Kiếm tiền”. Tính năng kiếm tiền sẽ được bật cho video đó và tất cả các video mới mà kênh tải lên sau này.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

Tương tự như trên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube của mình.

Đọc Thêm:  Plugin - Sử dụng plugin để tối ưu trang web của bạn

Bước 2: Truy cập Creator Studio

Sau khi đã đăng nhập thành công, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn “Creator Studio” từ menu xuất hiện.

Bước 3: Chọn Tổng quan và Quyền

Trong Creator Studio, hãy chọn “Kênh” từ menu bên trái và sau đó nhấp vào “Tổng quan”. Tiếp theo, hãy nhấp vào menu thả xuống “Quyền”.

Bước 4: Bật tính năng kiếm tiền từ video tải lên

Ở mục “Kiếm tiền từ video tải lên”, hãy chọn “Bật” để cho phép kênh không liên kết trong mạng của bạn có khả năng quản lý cài đặt kiếm tiền từ video của họ.

Lưu ý: Mạng đa kênh (MCN) không thể tắt quyền bật tính năng kiếm tiền từ video của người sáng tạo liên kết do kênh liên kết có quyền kiếm tiền từ những video đủ điều kiện theo điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube.

Hướng dẫn chi tiết về cách bật tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube

Để bật tính năng kiếm tiền cho kênh của bạn trên YouTube, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung YouTube

Truy cập vào trang web YouTube và đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung của bạn.

Bước 2: Truy cập vào Trình quản lý nội dung

Sau khi đăng nhập thành công, nhấp vào biểu tượng tài khoản ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn “Trình quản lý nội dung” từ menu thả xuống.

Bước 3: Chọn kênh muốn bật tính năng kiếm tiền

Tại menu bên trái, nhấp vào “Trình quản lý video” và sau đó chọn “Video”. Sử dụng mũi tên thả xuống bên cạnh “Bộ lọc kênh” để lọc danh sách các kênh và chọn kênh mà bạn muốn bật tính năng kiếm tiền.

Bước 4: Bật tính năng kiếm tiền cho video

Chọn video mà bạn muốn bật tính năng kiếm tiền. Trên đầu màn hình, nhấp vào “Tác vụ” và sau đó chọn “Kiếm tiền”. Bằng cách này, tính năng kiếm tiền sẽ được bật cho tất cả các video mới mà kênh tải lên.

Bước 5: Cho phép kênh quản lý cài đặt kiếm tiền

Nếu bạn là một MCN và muốn cho phép kênh không liên kết trong mạng của bạn quản lý cài đặt kiếm tiền từ video của họ, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web YouTube và đăng nhập vào tài khoản chủ sở hữu nội dung của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn “Creator Studio” từ menu thả xuống.
 3. Tại menu bên trái, nhấp vào “Kênh” và sau đó chọn “Tổng quan”.
 4. Nhấp vào menu thả xuống “Quyền”.
 5. Dưới phần “Kiếm tiền từ video tải lên”, chọn “Bật”.

Lưu ý rằng MCN không thể tắt quyền bật tính năng kiếm tiền từ video của người sáng tạo liên kết do kênh liên kết có quyền kiếm tiền từ những video đủ điều kiện theo điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube.

Sau khi MCN bật tính năng “Kiếm tiền từ video tải lên” cho kênh trong mạng của họ, người sáng tạo có thể tự kiếm tiền từ nội dung của mình bằng cách sử dụng hướng dẫn cách thiết lập tính năng kiếm tiền.

Kênh YouTube có thể mang lại thu nhập ổn định nếu áp dụng các chiến lược phù hợp như tối ưu hóa nội dung, xây dựng cộng đồng, và tìm nguồn thu ngoài. Để thành công, sự kiên nhẫn và chăm chỉ là yếu tố quan trọng. Đừng quên đầu tư vào chất lượng sản phẩm để thu hút khán giả và tạo niềm tin từ đối tác quảng cáo.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *